Loading...

#จะเกิดอะไรขึ้น !! เมื่อ “เป่าเปา” โผล่กลางรายการ เพื่อขอหอมแก้ม “ปะป๊า” (คลิป).

จะเกิดอะไรขึ้น !! เมื่อ “เป่าเปา” โผล่กลางรายการ เพื่อขอหอมแก้ม “ปะป๊า” (คลิป)จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ “เป่าเปา ” โผล่กลางรายการ เพื่อหอมแก้ม “ปะป๊า” แหมงานนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแค่เป่าเปาตัวปลอมนะจ๊ะ เอาเป็นว่าจะฮาแค่ไหนเราไปชมกันเลย (คลิป)จะเกิดอะไรขึ้น !! เมื่อ “เป่าเปา” โผล่กลางรายการ เพื่อขอหอมแก้ม “ปะป๊า”
http://za.upyim.co/10707/
Loading...

No comments:

Post a Comment