Header Ads

#แค่แชร์ก็ได้บุญ!#ตกตะลึง!#ชาวแม่สอดไหว้ศาลพ่อเจ้ามหาวงษ์อยู่ดีๆ เลข2ตัวชัดๆ โผล่ในกระถางธูป!#ชาวบ้านแห่ไปขอโชคลาภ ได้สมหวังกันแทบทุกราย.

Loading...
ตกตะลึง!! ชาวแม่สอดไหว้ศาลพ่อเจ้ามหาวงษ์อยู่ดีๆ เลข2ตัวชัดๆ โผล่ในกระถางธูป!! ชาวบ้านแห่ไปขอโชคลาภ ได้สมหวังกันแทบทุกราย!!!

ที่ศาลเจ้าพ่อมหาวงษ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุสิริมงคล (วัดพระธาตุพระยาหน่อกวิ้น) บ้านแม่ปะ หมู่ 9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก มีประชาชนจำนวนมาก เข้าไปกราบไหว้เจ้าพ่อมหาวงษ์ ตามความเชื่อจะได้พรสมปรารถนาทุกปราการ โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภ ชาวบ้านนำธูปมากราบไหว้ เพื่อขอพร และจะจุดแท่งไม้ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม ติดมากับซองบรรจุธูปด้วยนั้น เชื่อว่าก้านไม้ดังกล่าวมักจะให้เลขเด็ด เมื่อจุดธูปแล้วก็จะนำเครื่องเซ่นไหว้ด้วยเเสมอ

หลังจากกราบไหว้โดยมีคำไหว้เจ้าพ่อมหาวงษ์ เวลาไหว้เจ้าพ่อมหาวงษ์จะใช้ธูป 1 ดอก ส่วนธูปที่จะนำไปไหว้ด้านบนหิ้งใช้ธูป 2 ดอก พร้อมดอกไม้ใส่พานไว้บนแท่น และคำกราบไหว้คือ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า อิมัง วาโรกะ เจดียัง อะหัว ปูเจมิ จากนั้นกราบแล้วขอพรตามที่ตั้งใจ พอธูปหมดชาวบ้านจะดูที่ก้านไม้ที่จุดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนั้น วันนี้ได้พบคือเลข 8 จะอยู่ด้านบน และพบเลขลักษณะคล้าย เลข 0 และเลข 3 อยู่ด้านล่างจากนั้นชาวบ้านก็จะเก็บเครื่องเซ่นไว้ ที่เจ้าพ่อมหาวงษ์ชอบคือหัวหมู สุรารีเจนซี น้ำส้ม และน้ำเปล่าเท่านั้นจากประวัติวัดพระธาตุสิริมงคล เรื่องเล่าสืบต่อกันมาคือ เมื่อประมาณ 300 ปีมาแล้ว มีพี่น้องกะเหรี่ยง 3 คน ซึ่งรวยมาก มีช้างเป็นกรรมสิทธิ์ถึง 280 เชือก มีอาชีพค้าไม้สักอยู่ในประเทศพม่า ได้สร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ชีวิต และเป็นที่สักการะในพระพุทธศาสนา คนละองค์ คือ เจดีย์แม่กุหลวง ผู้สร้าง คือ พะหน่อเข เจดีย์ที่เมียวดี ผู้สร้าง คือ มะส่วยจาพอ และเจดีย์ที่ ต.แม่ปะ ผู้สร้าง คือ พะชีพอ


http://my.upyim.com/28657/
Powered by Blogger.