Loading...

#เอาขวดฟาดหัว !! ทะเลาะกัน ในร้านอาหาร..เปรี้ยงเดียว แตกแล้วแยกย้าย.#รู้งี้น่าจะให้ฟาดกันตั้งนานแล้ว.


ถ้าฟาดเปรี้ยงเดียว แตกแล้วแยกย้าย...รู้งี้น่าจะให้ฟาดกันตั้งนานแล้ว ทะเลาะกันได้อยู่นานสองนาน เหตุเกิดข้างเซเว่น คลอง 6 ลำลูกกา น่าสงชายเสื้อข้าว ทุบโต๊ะเจ็บมือไม่พอ ยังเจ็บหัวอีก สุดท้ายก็ถือขวดน้ำปลากลับบ้านไปปลอบใจตัวเอง



Loading...

No comments:

Post a Comment